+39.06.888.18.800 info@ica.center

ITA | ENG | HU

ICA VÁLASZTOTTBIRÓSÁG: ELŐNYÖK

SZEMÉLYRESZABOTT MEGOLDÁS
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN MŰKÖDŐ VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Az I.C.A. választottbírósági eljárás, bár a nemzeti vitákra is alkalmazható, nemzetközi jellegű.
AZ International Chamber of Arbitration célja, hogy gyors és hatékony megoldást nyújtson a különböző országokban lèvo és ezért több joghatóságra vonatkoztathatò vállalati és kereskedelmi szolgáltatók közötti vitákra.

Az I.C.A. választottbírósági eljárás során figyelembe kell venni a transznacionális jellegű kereskedelmi vita sajátos jellemzőit, nevezetesen azt, hogy vannak olyan elemek, amelyek meghaladjàk a felek és a választottbírók állampolgársága, lakhelye, lakóhelye vagy székhelye szerinti egyedi jogrendet; a szerződéses szolgáltatások teljesítési helye vagy a jogvita érdemére alkalmazandó jog tekintetében az eljárásra alkalmazandó jog; és így tovább.

A Választottbírói Kamara Szabályzata I.C.A. valójában a vita transznacionális eleméből fakadó sajátos profilokkal foglalkozik, világos és hatékony megoldásokat javasolva.

Az I.C.A. Szabàlyzat az Uncitral, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága által elfogadott legjobb és legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban dolgozták ki, amelynek célja a nemzetközi kereskedelem és beruházások előmozdítása. (bővebben)

VÁLLALATI SZÜKSÉGEKNEK MEGFELELŐ RUGALMAS BIRÁSKODÁS

Az ICA választottbíróságának főbb jellemzői rendkívül megbízható és a konkrét körülményekhez alkalmazkodó vitarendezési eszközzé teszik.
Úgy döntöttünk, hogy:
hagyjon bőséges szabadságot a feleknek a “játékszabályok” meghatározásában,
alternatív és kiegészítő – akár sürgős – eljárások biztosítása a konkrét igényekhez képest;
előre meghatározza az eljárás időtartamát és a formalitàsok hiányát.

A FELEK SZABADSÁGA

Az I.C.A. Választottbíróság lehetővé teszi a feleknek, hogy:
1) kiválaszthatja az ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOKAT érdemben és az eljárásban azok közül az elvontan elfogadható szabályok közül, amelyek a hivatkozható jogi összefüggések alapján elfogadhatók;
2) kivàlaszthatja a VÁLASZTOTTBIROSÁGI ÜLES HELYÉT, amely lehet Olaszországban vagy külföldön (a választottbírák azon jogának sérelme nélkül, hogy a meghallgatások és egyéb cselekmények más helyszínen történjenek);
3) kivàlasztani a BÍRÁSKODÁS NYELVÉT;

ALTERNATÍV ÉS KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSOK

Ahhoz, hogy mèg előnyösebb legyen, I.C.A. vàlasztottbìròsàg a felek rendelkezésére bocsátja a rendes választottbírósági eljárás más alternatív és / vagy kiegészítő eljárásait, amennyiben azok hatékonyabbnak tekinthetők, az adott vitàra nèzve.
Pontosabban

MEGELŐZŐ ELJÁRÁS

A választottbíróság olyan óvintézkedéseket hozhat, beleértve az előzetes tartalmú intézkedéseket is, amelyeket az eljárásra vonatkozó kötelező szabályok nem tiltanak.
Mindenesetre, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a választottbírók hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy ideiglenes döntéseket hozzanak, amelyek a tárgyalások szempontjából kötelező érvényűek a felek számára.
Ennek a pontosításnak az a célja, hogy a választottbíróság által kiadott ideiglenes jellegű döntéseket összeegyeztethetővé tegye a polgári perrendtartás 818. cikkével, mivel az ilyen ideiglenes határozatok hatékonysága a tárgyalási tervre korlátozódna.
A előzetes intézkedés be nem tartása esetén az a fél, amelynek javára az intézkedést kibocsátották, hivatkozhat a mulasztó fél szerződéses felelősségére..

SÜRGŐSSÉGI BÍRÓ

A sürgősségi választottbíróhoz benyújtott bármely fellebbezés előzetes vagy ideiglenes intézkedések meghozatalára irányul, ha a választottbírók még nem lettek kijelölve.
Az előző pontban említett megelőző módszerrel való különbség abban rejlik, hogy ez lehetővé teszi a felek számára, hogy kérjék az ICA-t, hogy jelöljön ki Sürgősségi Döntőbírót az elővigyázatossági intézkedések és határozatok elfogadására mielőtt az említett Választottbíróság kijelolèsre kerulne.
A sürgősségi választottbíró esetében külön díjtàblàzat és díj van előìrva.

GYORSÍTOTT ELJÁRÁS

Lehetőség van egyszerűsített eljáráshoz az Egyszemèlyes Választottbíróval, amely a korlátozott gazdasági értékű viták rendezésére alkalmazható, lehetővé téve ezzel a megoldás költségeivel való arányosság tiszteletben tartását.
A költségcsökkenés mellett a gyorsított eljárás befejezéséből származó tényleges megtakarítás a jogi segítségnyújtás költségeinek csökkentése, figyelembe véve az idő csökkenését, a formális kötelezettségek egyszerűsítését és az összességében elvégzendő tevékenységet.

A GYORSÍTOTT ELJÁRÁS SAJÁTOSSÁGA

– A Választott Bìróság szokàsosan egyetlen Választott Bíróból áll;
– A Választott Bírónak a Vàlasztottbìròi Testület megalakìtàsàhoz aTitkárság által eljuttatott iratok és dokumentumok kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor;
– A Választottbírák által a végső döntés meghozatalának határideje előre meghatározott 90 nap, a Választottbíróság létrehozásától számítva;
– Kevesebb formaság jellemzi a gyorsabb eljárás érdekében.

MIRE VAN SZÜKSÉG A VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGHOZ ?

  A NEMZETKÖZI VÁLASZTOTTBIRÓI KAMARA
BÁRMELY INFORMÁCIOÉRT ÉS PONTOSITÁSERT FORDULJON HOZZÁNK A „FORM” KITÖLTÉSÉVEL ÉS ÖRÖMMEL FOGUNK VÁLASZOLNI MINDEN KÉRDÉSÉRE

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Tájékozott beleegyezés

az ICA-ról

Kapcsolatok

  • Via Santamaura n. 46 – 00192 ROMA
  • T. +39. 06.888.18.800
  • info@ica.center