+39.06.888.18.800 info@ica.center

ITA | ENG | HUN

MINDENT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGROL

A választottbírósági eljárás olyan jogi intézmény, amelynek célja a magánszemélyek , valamint vállalatok és cègek közötti viták rendezése.

Ez egy alternatív rendszer a polgári perhez képest, és gyors eljárásból áll, amelyet magasan kompetens szervek irányítanak a vállalatok között felmerülő kereskedelmi és vállalati viták, illetve különösen nagy és fontos polgári ügyek rendezésére.

Az eljárást a választottbírák gyorsasága, szakosodása és technikai hozzáértése, rugalmasság és rögzített dìjtàblàzat jellemzi. Biztosítja a titoktartást, valamint a választottbírák függetlenségét, a kontradiktórius eljárást, a felek egyenlőségének és a védelem elvének tiszteletben tartását.
Mindezen jellemzők miatt a vállalatok általában a vállalati és kereskedelmi vitákban részesítik előnyben.

A döntés, a választottbírósági ítélet ugyanolyan hatást vált ki, mint a bíró által kiadott ítélet. Az Igazságügyi hatóságok általi ellenőrzést követően végrehajtható jogcímnek minősül.
Az eljárás időt és költségeket takarít meg, kedvez az üzlet folytatásának és garantálja a kifejezetten hozzáértő döntéseket.

Kinek hasznos. Hasznos minden olyan vállalat, kkv, nagyvállalat, holding társaság számára, akik gyorsan, a lehető legkevesebb idő- és erőforrás ráfordítással szeretnék megoldani a vállalati és kereskedelmi kapcsolataikból eredő vitákat.

A választottbírósági jogintézmény minden aspektusának elmélyítése érdekében javasoljuk, hogy olvassa el GYIK-et.

Az International Chamber of Arbitration (I.C.A.) választottbírósági eljárásaival kapcsolatos részletes és pontos információkért kérjük, olvassa el az I.C.A Választottbíróság és a International Chamber of Arbitration Választottbírósági Szabályzatàt.

F.A.Q. – Frequently Asked Questions

- Mi az a választottbíróság?

A választottbírósági eljárás a vàlasztottbírákra bízott vitarendezési eljárás, a polgári eljárás alternatívája. Általában jelzik az Alternatív Vitarendezés Megoldàsai (ADR) között.
Jogi intézmény, amelynek fő jellemzőit a polgári perrendtartás és a nemzetközi egyezmények szabàlyozzàk.
Előre meghatározott szabályok szerint zajlik, részben maga a polgári perrendtartás (IV. Könyv, VIII. Cím, 806–840. Cikk), részben a Vàlasztòbìròsàgi Szabályzat, a garancia a megállapodott felek számára.
Olvassa el a GYIK-et is a választottbírósági eljárás előnyeiről

- Melyek a választottbíróság általánosan elismert előnyei?

Különféle természetű előnyöket sorolhatunk fel: jogalkotási, gazdasági, gyakorlati.

Jogalkotási előnyök.
a) A választottbírósági döntèsnek , az ítéletnek ugyanazok a hatásai vannak, mint az igazságügyi hatóságok által kiadott ìtèletnek. Végrehajthatàsi èrvènyessèget a Bíróság nyilatkozatával szerez, amelynek körzetében azon választottbíróság székhelye található, amelyben kihirdették

b) A döntést az adott ügyre szakosodott választottbírák hozzák meg
c) A határozat jogerőre emelkedhet és korlátozott jogorvoslati lehetőséggel bír.

Gazdasági előnyök
a) Adókedvezmény. Az Igazságügyminiszter 2017. március 30-i miniszteri rendelete szerint (a 77. sz 2017. április 1-jén megjelent Gazzetta Ufficiale) azok a felek nyùjthatnak be kèrelmet az adòjòvàìràs elismerèsère, akik a kérelem benyújtását megelőző évben fizettek a választottbíráknak arra az esetre, ha a választottbírósági ítélet megkötésére sor kerül . Az adójóváírás, amelyet a választottbírósági ítélet megkötése esetén elismernek, az arányosság kritériumai szerint arányos a választottbírónak kifizetett javadalmazással 250 euró összegig, és az előirànyzott erőforrásoknak megfelelő mértékben kerul megàllapìtàsra, a 2016. évtől kezdődően évi 5 millió eurós kiadási határon belül.
b) Költségek.
A választottbírósági eljárás költségei előre meghatározott àrlista szerint maximalizàlva vannak. (lásd: GYIK. Mennyibe kerül a választottbírósági eljárás).

Gyakorlati elnyök
a) Gyors és előrelàthatò időtartam a vita megoldására
b) A választottbírósági eljárás elismerten közvetett előnye a vállalkozás előmozdításának és a BtoB-kapcsolat megőrzésének
c) Jelentős rugalmasság a választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályokban

- Milyen vitákat tudok választottbírósági úton megoldani?

A választott bírósági viták, azaz minden dontès a választottbírókra bízható, kivéve a szabadrendelkezès alà nem eső jogokkal kapcsolatos vitákat. Például a társasági, kereskedelmi, alvállalkozói, pályázati, ingatlanjogi, kereskedelmi, lízing-, banki és pénzügyi jogokat érintő vitákat a választottbírói kamarára lehet átruházni.

- Ki férhet hozzá a választottbírósághoz?

Bárki, aki rendelkezésére álló joggal rendelkezik, legyen az magánpolgár, fogyasztó vagy vállalkozás. A választottbíróság olyan intézmény, amely bármilyen típusú vitához alkalmazkodik, mindig ugyanazokat az előnyöket garantálja. Általában a vállalatok közötti, valamint a vállalatok és szervezetek közötti viták rendezésére használják, de ugyanúgy használható magánszemélyek közötti vitákban is

- Mi a nemzetközi választottbíróság?

A nemzetközi választottbírósági eljárás olyan választottbírósági eljárás, amely a különböző országokban lakó partnerek között zajlik. Az olasz vitarendezésben az adminisztratív választottbíróságok szinte csak az egyetlen nemzetközi jellegű eljárást jelentik.

A magánpolgárok, a fogyasztók és a vállalkozások egyaránt hozzáférhetnek ahhoz, hogy érvényesítsék a külföldön lakó partnerekkel szemben fennálló jogaikat.

- Mi az a választottbírói kamara?

A Választottbírói Kamara a választottbírósági eljárások irányítására létrehozott testület. A választottbírói kamara lehet állami vagy magán. Az ICA, a az International Chamber of Arbitration magánjellegű.

Az ICA Választottbírói kamara:
a) az eljárást a Szabályzat szerint irányítja;
b) a felek kérésére kinevezi a választott bírákat és kijelöli a szerződési záradék tartalmát meghatározó, a felek által megbízott személyt, a Műszaki tanácsadókat és a nem adminisztratív eljárásokban részt vevő szakértőket a Szabályzatnak megfelelően;
c) kinevezi a Választott bírokat és biztosítja az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (Uncitral) választottbírósági Szabályai alapján lefolytatott választottbírósági eljárásban biztosított szolgáltatásokat.

A Vàlasztottbìròi Kamara a Szabályzatban előírt funkciókat a vàlasztottbìròi Tanàcson és a Titkárságon keresztül látja el.

- Mi kell egy Választottbírósági eljáráshoz?

Annak érdekében, hogy a vita megoldását a Választottbíròi Kamara elé utalják, a feleknek meg kellett kötniük a szerződést, a kompromisszumot, vagy be kellett illeszteniük a szerződésbe egy záradékot, úgynevezett választottbírósági zàradèkot , vagy a szerződésen kívüli ügyekre vonatkozó egyezményt (?),amellyel megállapodnak egy felmerülő vagy felmerült vita rendezésében a Választottbírósági Szabàlyzat szerint.

- Hol zajlik a választottbírósági eljárás?

Az I.C.A választottbírósági eljárásban a felek szabadon választhatják meg a választottbíráskodás helyét és helyszínét, jelezve azt a választottbírósági kikötésben vagy a választottbírósági megállapodásban.
A felek megválaszthatják (általában a választottbírósági megállapodásban, valamint a záradékban vagy a kiegyezésben) a választottbíróság székhelyét (ennek hiányában a rendelet Rómában állapítja meg).
A helyszín meghatározza a választottbíróság néhány lényeges aspektusának összekötő elemét, például az olasz állampolgárságnak az ítélethez való hozzárendelését és az illetékes bíró azon szándékát, hogy az eljárási szabályzatban előírt kiegészítő tevékenységeket végezze a választottbírósági eljárásban.
A választottbírósági tevékenységek a székhelytől eltérő helyen is folytathatók (a rendelet előírja, hogy “a választottbíróság előírhatja, hogy a tárgyalásokra vagy más eljárásokra a székhelytől eltérő helyen kerüljön sor”). A választottbíró vàlasztàsàt nem a szèkhely szerint kell megtenni, hanem a választottbíró szakmai ismereteire vonatkozòan a fennálló vita rendezésére. Az I.C.A. feladata a legmegfelelőbb választottbírák vagy választottbírói testület kijelolèse a társaság által kiválasztott helyen.
Olvassa el a GYIK-et is a táv választottbírósági eljárás lefolytatásáról

 

-Lebonyolìthatò-e a választottbírósági eljárás távolról?

Igen, lehetséges. Az ICA-rendelet előírja, hogy a Vàlasztottbìròsàg előírhatja, hogy a meghallgatásokat vagy más eljárási folyamatokat elektronikus úton, pontosan meghatározott eszközökön keresztül lehessen lefolytatni”


 

- Van-e lehetösèg a választottbírósághoz fordulni, ha a felek erről előzetesen nem állapodtak meg?

Igen. Ha vita esetén az érintett felek egyike az International Chamber of Arbitration által irányított választottbírósági eljárást szándékozik megindítani, a Választottbírósági Szabályok szerint, anélkül, hogy a felek megkötöttèk volna a vonatkozó választottbírósági megállapodást, ez a fél a Választottbírósági Kamarához kérelmet nyújthat be a partner vagy szerződő felek tagsága iránt a Választottbírósági Szabályok alkalmazásához. A kérést követően a Vàlasztottbìròi Tanàcs, miután megvizsgálta a szóban forgó vita jellegét és velejárójait, lépéseket tesz annak érdekében, hogy valamennyi féltől megkapja a szükséges hozzàjàrulàst a Választottbírósági Megállapodáshoz, amelyet mindenképpen formalizálni kell, ésszerű határidőn belül.

- Mi a különbség az eljàràsrend szerinti választottbíróság és az eljàràsrendtől eltèrő választottbíróság között?

Az eljàràsrend szerinti választottbírósági eljárást a polgári perrendtartás szabályozza, és az a bírósági rendszerre bízott joghatóság gyakorlásából áll.
A eljàràsrendtől eltèrő választottbíróság abban áll, hogy a vitát egyeztető megállapodás útján rendezik vagy a felek jogait / kötelezettségeit kinyilvánítják a választottbíró (k) nak.

- Mi a különbség az adminisztràlt(vezetett) választottbíróság és az eseti választottbíróság között?

Az adminisztràlt választottbírósági eljárás a Választottbírói Kamara szabályai szerint zajlik. Ebben az esetben elegendő, ha a felek megkötik a szerződést / választottbírósági kikötést, jelezve, hogy hajlandók az esetleges viták döntéseit a kiválasztott Választottbírói Kamara elé terjeszteni.

Az eseti választottbíróság megköveteli, hogy a felek határozzák meg a választottbírósági eljárás szabályait is.

- Mi a választottbírósági döntés, és milyen értéke / hatékonysága van?

A választottbírósági döntés az a döntés, amellyel a választottbíró (k) eldönti a vitát, vagy kijelenti / megállapítja a kölcsönös jogokat / kötelességeket. Res judicata értékű, és végrehajthatóvá válik a Választottbírói Kamara székhelye szerinti bíróság nyilatkozatát követően.

Az ICA szabályai szerint, ha a felek nem állapodtak meg abban, hogy a döntést méltányosan hozzák meg, a döntés törvényes.

- Megtámadható-e a választottbírósági döntés?

A választottbírósági eljárást a gyorsaság és azonnalisàg jellemzi. Ezen elvek garantálása érdekében a szabályok korlátozott lehetőséget nyújtanak a rituàlis választottbírósági döntés megtámadására, semmisségre, visszavonásra, harmadik fél általi fellebbezèsre.

Ellenkezőleg, az eljàràsrendtől eltèrő választottbírósági döntés jellege lehetővé teszi a megtàmadhatòsàgot a tárgyalási akarat megnyilvánulását csorbìtò hibák -, például tévedés, erőszak, szándékos kötelességszegés vagy a megbìzàst adó felek és maga a választottbíró hozzà nem èrtèse miatt.

- Szüksége van ügyvédi segítségére a választottbírósági eljárásban?

A ügyvédek közreműködése nem kötelező, de különösen összetett viták esetén előnyösebb. Törvény a bizalmi ügyvéd segítségének megkönnyítése érdekében a n. szàmù törvèny a feleknek az eljàràsnak a választottbírósági ítélet elfogadásával történő lezárása esetén az ügyvédjeiknek járó javadalmazással arányos adójóváírást biztosított.

Olvassa el a GYIK-et is a választottbírósági eljárás előnyeiről

- Mennyi ideig tart egy választottbírósági eljárás?

A polgári perrendtartás szerint a választottbírósági eljárás időtartama 180 nap. Konkrét tapasztalatok szerint az időtartam a legfrissebb adatok szerint 208 nap.

Az eljárás jelentős rövidségének értékelése érdekében meg kell jegyezni, hogy az elsőfokú és a Semmítőszék közötti polgári eljárás átlagosan………napig tart.

- Mennyibe kerül a választottbíróság?

 Az ICA választottbírósági szabályai szerint az adminisztratív költségeket a vita értéke alapján határozzák meg, a jelen szabályhoz csatolt Árak alapján. Az árak alacsonyabbak lehetnek az eljárás korai befejezése esetén tervezettnél. Az ügyintézési költségekbol kizárt és az azt tartalmazò tevékenységeket a szabályzat B. melléklete tartalmazza.

A választottbíróság díjait a vita értéke alapján , a jelen szabályzathoz csatolt Árak alapján hatàrozzàk meg. A Vàlasztottbíróság díjainak meghatározásakor a Vàlasztottbìròi Kamara figyelembe veszi az elvégzett tevékenységet, a vita összetettségét, az eljárás gyorsaságát és minden egyéb körülményt. Különböző díjak határozhatók meg a Vàlasztottbíróság egyes tagjai számára. Meghatározhatók olyan díjak, amelyek az eljárás korai befejezése esetén alacsonyabbak, mint a minimális àrak, és rendkívüli esetekben a maximálisnál magasabbak.

Az Műszaki Tanácsadók díját méltányossàg alapjàn határozzák meg, figyelembe véve a szakmai tarifàt, a bírósági díjat és minden egyéb körülményt. A választottbírák és a Hivatal műszaki tanácsadóinak költségtérítéseit a kapcsolódó költségigazolàsokkal kell igazolni. Ezek hiányában a tiszteletdíj fedezi azokat.

- Ki fizeti a választottbírósági eljárás költségeit?

Az ICA választottbírósági szabályai szerint a felek együttesen felelnek az eljárás költségeinek megfizetéséért.

- Kaphatok finanszírozást a választottbíráskodáshoz?

Igen, új finanszírozási rendszerek is kialakulòban vannak döntőbíráskodására. E lehetőségek egyike a a Litigation Funding” peres finanszírozás.

Az ICA-rendelet szerint annak a félnek, aki egy harmadik féltől hitelt kap a választottbírósági eljárásra és annak kimenetelével kapcsolatban, nyilatkoznia kell a kölcsön létezéséről és a hitelező személyéről. Ezt a nyilatkozatot meg kell ismételni az eljárás során, egészen annak lezárásáig, ha bekövetkezett tények miatt vagy a választottbíróság vagy a titkárság kérésére szükségessé válik.

-Meg tudok egyezni a másik féllel egy választottbírósági eljárás során?

Igen. Az eljárás során a Vàlasztottbíróság bármikor megkísérelheti rendezni a felek közötti vitát azzal, hogy felkéri őket, hogy végezzék el a bekèlteto eljárást a Primavera Forense közvetítő testületnél is.
Ezenfelül ugyanazok a felek vagy tanácsadóik értesíthetik a Titkárságot az eljàràsròl való lemondásról egyezség vagy más ok miatt, felmentve a Vàlasztottbíróságot, ha már kinevezèsre kerult , az ítélet kihirdetési kötelezettsége alól.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Tájékozott beleegyezés

az ICA-ról

Kapcsolatok

  • Via Santamaura n. 46 – 00192 ROMA
  • T. +39. 06.888.18.800
  • info@ica.center